MySQL is een relationeel databeheersysteem. SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. Kortgezegd kan je met MySQL verschillende soorten databases aanmaken en beheren. Denk bijvoorbeeld aan gebruikersgegevens en bestellinggegevens. Met ‘relationeel’ wordt bedoeld dat verschillende soorten data in verschillende soorten tabellen worden opgeslagen. Deze tabellen kan je aan elkaar koppelen, zodat je bijvoorbeeld de orderinformatie van een bepaald persoon kan opvragen.

Zie ook ElasticSearch.

« Back to Glossary Index