Recommerce staat voor reverse commerce, ofwel ‘achteruit commercialiseren’ in krom Nederlands. Beter gezegd, betekent recommerce het (online) verkopen dan wel ruilen van tweedehandsproducten.

« Back to Glossary Index