SameSite is een stukje code die ervoor zorgt dat een bepaalde http-cookie niet aan derde partijen kan worden doorgegeven. Zo worden CSRF (cross-site request vervalsing)-aanvallen in webtoepassingen voorkomen.

Zie ook CSRF.

« Back to Glossary Index