3WebApps onderzoekt sinds 2020 welke e-commercesoftware, contentmanagementsystemen (CMSen) en hostingpartijen worden gebruikt door Twinkle’s top 100 webshops en retailplatformen. Met drie jaar aan cijfers in de hand duiken we in dit artikel eens in de trends onder e-commercesoftware. Overduidelijk is dat het e-commercesoftwarelandschap door de COVID-19-pandemie flink is opgeschud. Meer dan de helft van de spelers in de Twinkle top 100 van dit jaar draait inmiddels op een onbekende dan wel custom built webshop. Waarom?

E-commercetrends 2020 2021 2022

Als we kijken naar de cijfers van ons onderzoek van de Twinkle100 van 2020 tot en met 2022, dan kunnen concluderen we dat:

  • het aantal custom built en onbekende platformen flink stijgt, van 42% naar 55%, en daarmee gedurende drie jaar het grootste aandeel heeft;
  • Adobe’s Magento aandeel bijna halveert (van 13% naar 7%) en daarmee is het, samen met IBM Commerce, de sterkst dalende e-commercesoftware. Desalniettemin blijft Magento een van de meest vertegenwoordigde e-commercesoftware;
  • Salesforce bijna stabiel blijft na een stijging in 2021 van 9% naar 12%;
  • SAP na een bijna verdubbeling in 2021 weer een daling inzet;
  • HCL duidelijk terrein wint, met een stijging van 0% naar 5%;
  • Shopify en WooCommerce uit de lijst verdwijnen;
  • Intershop, osCommerce, Sitecore, Novomind percentueel de stabielste e-commercesoftware zijn, echter allemaal met percentueel een klein aandeel;
  • het aantal webshops dat draait op Amplience sterk afneemt (van 4% naar 1%);
  • het aantal app-only webshops is gestegen van 0% naar 3%. Dat lijkt niet veel, maar als deze trend zich doorzet zal een groot deel van Twinkle’s top-100 over een aantal jaar bestaan uit app-only’s.

Het meest in het oog springt het aandeel webshops met een custom built of onbekende e-commercesoftware. Tussen 2020 en 2022 steeg dat van 42% naar 55%. Met een stijging van afgerond 31% is dit de afgelopen drie jaar de grootste trend in de Nederlandse e-commercewereld. Waarom? Er is een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen die de enorme groei zou kunnen verklaren.