Volledig omschreven is een cache (spreek je uit als ‘kesj’) een opslagplaats voor tijdelijke gegevens. Webbrowsers gebruiken cache om de gebruikerservaring van een website beter te maken. Als je de URL invoert van een website die je vaak bezoekt, wordt deze op basis van de tijdelijke informatie in de cache automatisch aangevuld. Een ander voorbeeld van gecachte bestanden zijn afbeeldingen en formulierantwoorden (zoals je adres): ook deze worden vaak automatisch geladen als je een website voor de tweede keer of meer bezoekt.

Zie ook renderen, cachewarmer.

« Back to Glossary Index